Publikasjoner

Norsk geoteknisk forening gir ut følgende publikasjoner:

-VEILEDNINGER

-MELDINGER

-MEDLEMSBREV

-SJEKKLISTER FOR EUROKODE 7 DEL 1

-GEOSYNTETHÅNDBOK

-NGF STIPEND

Medlemskap

Norsk geoteknisk forening skaper kontakt i det norske geotekniske miljø for å lette utvekslingen av kunnskaper og erfaringer om geotekniske spørsmål. NGF arbeider i det norske geotekniske miljø med gjennomføring av møter, kurs og seminarer, utarbeidelse av nasjonale veiledninger og internasjonal kontakt. NGF er tilknyttet International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Medlemskap i foreningen kan være personlig eller for bedrifter/organisasjoner som støttemedlem.

NORSK GEOTEKNISK FORENING
c/o Norges Geotekniske Institutt
P.b. 3930 Ullevål Stadion
N-0806 Oslo

Støttemedlemmer klasse 1