Ukategorisert

Eldres utvalg

Norsk Geoteknisk Forening

Eldres utvalg

 

Årsberetning 2016

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Ola Ellingbø Norconsult Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Sekretær
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem

 

 

Formål

Arrangere møter i NGF-regi. Møtet skal skille seg ut fra de vanlige møtene, både med hensyn på tema og ramme.

Temaer, aktuelle innfallsvinkler

  • Trekke fram tidligere arbeider og erfaringer som er gått litt i glemmeboken og presentere disse med fokus på nye og kommende prosjekter.     Få presentert interessante foredrag som er holdt internasjonalt
  • Ta opp kontroversielle temaer – gjør vi ting riktig?

 

Ramme

Holdes på NGI. Starter med mat og drikke, deretter faglig møte på inntil 2 timer. Møtetidspunkt er etter arbeidstid, ettermiddag/tidlig kveld.

 

Hyppighet og tidspunkt

Ett møte i året. Fortrinnsvis tidlig i februar (før vinterferien).

 

Aktivitet i 2016

  • Utfordringer med Oslo – Navet i lys av erfaringer fra tidligere T-baneutbygging. Medlemsmøte gjennomført i februar 2016, med ca 60 deltakere.

 

  • Videre er det gjennomført tre utvalgsmøter i løpet av året med oppsummering fra første medlemsmøte og planlegging av medlemsmøte i februar 2017