Kristoffer Brathen

Eldres utvalg

Norsk Geoteknisk Forening

Eldres utvalg

 

Årsberetning 2016

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Ola Ellingbø Norconsult Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Sekretær
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem

 

 

Formål

Arrangere møter i NGF-regi. Møtet skal skille seg ut fra de vanlige møtene, både med hensyn på tema og ramme.

Temaer, aktuelle innfallsvinkler

  • Trekke fram tidligere arbeider og erfaringer som er gått litt i glemmeboken og presentere disse med fokus på nye og kommende prosjekter.     Få presentert interessante foredrag som er holdt internasjonalt
  • Ta opp kontroversielle temaer – gjør vi ting riktig?

 

Ramme

Holdes på NGI. Starter med mat og drikke, deretter faglig møte på inntil 2 timer. Møtetidspunkt er etter arbeidstid, ettermiddag/tidlig kveld.

 

Hyppighet og tidspunkt

Ett møte i året. Fortrinnsvis tidlig i februar (før vinterferien).

 

Aktivitet i 2016

  • Utfordringer med Oslo – Navet i lys av erfaringer fra tidligere T-baneutbygging. Medlemsmøte gjennomført i februar 2016, med ca 60 deltakere.

 

  • Videre er det gjennomført tre utvalgsmøter i løpet av året med oppsummering fra første medlemsmøte og planlegging av medlemsmøte i februar 2017

 

Yngres Dag 2015 – Foredrag

Yngres Dag 2015

Torsdag 7.mai

Foredrag

  1. Hywind – flytende vindturbiner Erik Schøitz, Multiconsult
  2. Ny dreneringsmetode – «Drill Drain» – brukt ved Rv 7 i Tysse Stefan Fjellheim, Fundamentering/Huth&Wien Engineering
  3. Skjeggestadbrua – Om skredet, brukollapsen og pågående arbeider Eigil Haugen, SVV
  4. Metodikk RIG/RIB vedrørende opptak av horisontalkrefter og input av randbetingelser til jordskjelvanalyser Mirjam Knutsen, Multiconsult
  5. Tilstandsvurdering av fjellskjæring for Limon Dam, Peru Einar John Lande, NGI

 

 

NGF møte 15.2.2010

Foredrag for nedlastning

NGF-møte

Mandag 15. februar 2010, kl 14.30 hos

Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo

Peling på Valhall – Kollaps og Reparasjonsarbeider

Program:

14.30:

Enkel servering

15.00:

Multiconsult presenterer seg

Foredrag v/ Torstein Alm, Aker Jacket Technology

Under pelingen av Valhall IP Jacket’en sommeren 2002 stoppet 5 av 8 peler på dybder som var ca 15 – 20 meter kortere enn planlagt. To av pelene ble utboret innvendig, og det ble avdekket at pelespissen hadde kollapset innover. Hendelsen medførte at reparasjonsarbeider straks ble planlagt og gjennomført i løpet av det følgende året. Parallelt med dette ble det nedsatt to uavhengige ekspertgrupper som skulle årsaksforklare det inntrufne.

Fordraget gir en oversikt over hendelsesforløpet for kollapsen, de utførte undersøkelsene og de etterfølgende reparasjonsarbeidene. I tillegg belyses de forskjellige årsaksforklaringene som ble fremsatt av to uavhengige ekspertgrupper.

Møtet avsluttes senest kl 16.30.

tilbake

CPTU Seminar 24-25.8.2010

In situ 2010 – CPTU og vingeboring – trenger vi begge?

NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingeboring
Tid: 24. og 25.august 2010
 
Filer for nedlastning er klikkbare i programmet under.
 
Dag 1 24.august 2010
09.00-09.30 Registrering og kaffe
09.30-09.40 Velkommen v/leder NGF Grunnundersøkelseskomiteen. Rolf Sandven, Multiconsult
09.40-10.00 Kort introduksjon om CPT/CPTU og metodens muligheter. Mai Gøril Bæverfjord, SINTEF/NTNU
10.15-11.30 Nye standarder og veiledninger for utførelse.Forberedelser, kalibrering og kontroll av utstyr. Viktige faktorer som påvirker nøyaktighet av målingene.Rolf Sandven, Multiconsult (For stor fil)
 

11.30-12.15 Lunsj

12.15-14.30 Gruppevise aktiviteter – inne, 3 x 45 min
resultatene? Magnus Rømoen, NGI
14.30-14.45 Transport til feltøving
14.45-18.00 Feltøving
1. Stasjon 1 – CPTU Utførelse med porøst filter (Geotech)
2. Stasjon 2 – CPTU Utførelse med spaltefilter (ENVI)
3. Stasjon 3 – Elektrisk og manuelt vingebor
Kaffe og enkel servering i løpet av øvingen
19.00- Middag og sosialt samvær
 
Dag 2 25.august 2010
08.30-09.30 Presentasjon og vurdering av måledata fra Feltøving 1.dag. Kontroll av måleresultater – dokumentasjon av nøyaktighet. Rolf Sandven, Multiconsult
Oppsummering/diskusjoner/spørsmål
09.30-09.45 Kaffepause
11.30-12.30 Lunsj
Anders Eknes, Norconsult (I) Eksempel på varierte, lagdelte grunnforhold
Rolf Sandven, Multiconsult (II) Eksempel på homogene grunnforhold
                                        (III) CPTU i kvikkleire
13.30-13.45 Kaffepause
Hva påvirker resultatene? Torgeir Døssland, GeoVest-Haugland
14.45-15.30 Tolkning av måledata fra Feltøving 1.dag. Sammenligning mellom CPTU,
vingeboring og laboratorieresultater. Rolf Sandven, Multiconsult (For store filer)
1. Resultater fra feltforsøk
2. Resultater fra enkeltplott
3. Resultater fra samleplott
 
15.30-16.00 Oppsummering/Avsluttende diskusjon.
Excelfiler for nedlastning (programmer): (For store filer)
CPTU Porøst filter god metning ferdigmettet
CPTU Spaltefilter god metning
CPTU Sammenstilling alle profiler

NGF Grunnundersøkelseskomite 9.5.2011

NGF Grunnundersøkelseskomite – 9.5.2011

Nytt fra felt og lab – hva skjer?

          Hvem er vi og hva gjør vi? v/leder Rolf Sandven, Multiconsult AS
          Hvilke endringer må vi ta hensyn til? v/Rolf Sandven
          Hvordan definerer vi høyeste kvalitetsklasse? v/Ørjan Nerland, NGI
          Strengere krav til dokumentasjon av målenøyaktighet og kvalitet! Hvordan håndterer vi dette? v/Rolf Sandven
          Må vi endre de norske klassifiseringsreglene? v/Tor Erik Frydenlund
·         Planer fremover

CPTU Seminar 24-25.5.2011

NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingebor – 24-25.5.2011

Foredrag for nedlasting, se filer under:

1.In Situ seminar Sandven Velkommen
2.Presentasjon Bæverfjord CPTU Intro 
3.CPTU Sandven Forberedelser, Kalibrering og kontroll 
4.Presentasjon Elmgren ENVI utstyr
5.Presentasjon Elmgren ENVI utstyr 2010
6.Presentasjon Rømoen RCPTU
7.Presentasjon Rømeon Vingebor utstyr og utførelse 
8.Presentasjon Sandven CPTU i kvikkleire 
9.Presentasjon Sandven Eksempel Drammen 
10.Presentasjon Sandven Resultater fra feltforsøk 
11a.Presentasjon Skotheim Kompendium
11b.Presentasjon Skotheim CPTU tolkning II
12.Presentasjon Eknes CPTU og Vingebor
13.Presentasjon Sandven CPTU Praktisk eksempel Papirbredden
14.Presentasjon Sandven CPTU i kvikkleire 
15.Presentasjon Døssland Vingebor 
16.Presentasjon Sandven a)Feltforsøk b)Feltforsøk c)Feltforsøk  

 

De Yngres Dag 2012

De Yngres Dag 2012

NGF avholdt 24.5.2012 Yngres Dag i Trondheim hos SINTEF. Foredrag som kan lastes ned fra møtet er:

Goliat Template Installation, Andreas Andenæs (5Mb)
Spreiing av salt og påverknad av geokjemiske og geotekniske eigenskapar i lågsalte marint avsette leirer, Helle og Gjengedal (5Mb)
Modellering av leire med fokus på anisotropi og kryp, Degago og Grimstad (4Mb)
Avvikende CPTU resultater, Kristoffer Kåsin (258Kb)
Seilduksgata 25-31 2010-2011, Heidi Jørgensen (3Mb)
Prosjektering og oppfølging av byggegrop i bløt leire i Oslo, Einar John Lande (3Mb)

NGF Seminar – Geophysical methods in Geotechnical investigations – 15.10.2013

NGF Grunnundersøkelseskomiteen arrangerte åpent seminar på bruk av geofysiske metoder i geotekniske undersøkelser 15.10.2013 på NGI.

Under kan dere laste ned presentasjonene fra møtet.

Introduction – Relevant geophysical investigation in geotechnical field surveys, by Rolf Sandven, Multiconsult, Norway

Use of shallow seismic measurements – what information can analyses of surface waves (MASW) provide? by Mike Longe, University College Dublin, Ireland

Experiences with 2D resistivity measurements (Electrical Resistivity Tomography) at the surface, by Inger Lise Solberg, NGU, Norway

CPTU with resistivity measurements (R-CPTU) – a combination of geophysical and geotechnical measurements, by Hjørdis Løfroth, SGI, Sweden

News and experiences in geotechnical geophysics in Finland, by Pauli Saksa, Geosto OY, Finland

Will future soil investigations be carried out by airborne devices? Information about Airborn Electromagnetic Measurements (AEM), by Andreas Pfaffhuber, NGI, Norway

NGF Vårseminar – «Når telen går» – 2014

NGF avholdt den 26.mars vårseminaret «Når telen går!» hos Statsens vegvesen i Bjørvika. Foredrag fra seminaret legges løpende ut på websiden. Følg med under.

1.Uavhengig kontroll – erfaringer av Leif Olav Bogen, Multiconsult

2.Uavhengig kontroll på byggeplass av Josefin Persson, Statens vegvesen

3.NGF sine sjekklister og Standarder – siste nytt Astri Eggen, NGI

4.Uavhengig kontroll – synspunkter fra RIF

5.NGF sjekklistene; bare frustrasjon eller et nyttig «verktøy»? Lars Mørk, Multiconsult og Astri Eggen, NGI