Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalgs sammensetning i 2018 var som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon På valg i
Magnus Rømoen NGI Leder 2021
Kristian Aunaas Norconsult Medlem 2020
Grete Tvedt Statens vegvesen Medlem 2019

Aktiviteter siste år:

Rådgivende utvalg har i løpet av 2018 blitt spurt til råds i forbindelse med behandling av flere saker i styret. Rådgivende utvalg har gjort innstilling til valg av NGFs styre, revisorer, Laurits Bjerrums Minnefond og Rådgivende utvalg. All intern kommunikasjon har foregått på epost.