Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg

 

Sammensetning:

Rådgivende utvalgs sammensetning i 2016 var som følger:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon Valgt i perioden
Vidar Gjelsvik NGI Leder 2016 – 2018 (3 år)
Kristian Aunaas Norconsult Medlem 2014 – 2017 (3 år – gjenvalg til 2020)
Grete Tvedt Statens vegvesen Medlem 2016 – 2019 (3 år)

 

Aktiviteter siste år:

Rådgivende utvalg har i løpet av 2016 blitt spurt til råds i forbindelse med behandling av flere saker i styret. Rådgivende utvalg har gjort innstilling til valg av NGFs styre, revisorer, Laurits Bjerrums Minnefond og Rådgivende utvalg. All intern kommunikasjon har foregått på epost.