Peleveiledningskomiteen

Den norske Pelekomité

Årsberetning 2015

Formål:

Pelekomitéen skal:

  • Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen skal gjenspeile dette.
  • Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder
  • Bidra til standardiseringsarbeid
  • Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
  • Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
  • Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Sammensetning:

Komitéen har i løpet av året hatt fokus på rekruttering for å sikre ettervekst. Vi har rekruttert to nye medlemmer. Stig Eriksen erstatter Trond Olav Imset, og Gunhild Hennum erstatter Trond Føyn. Komitéen takker Imset og Føyn for mangeårige innsats.

Komitéens sammensetning er som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon

 

Arne Eigeland Multiconsult Leder
Andreas Andenæs Multiconsult Sekretær
Arne Schram Simonsen Multiconsult Mentor
Stig Eriksen Kynningsrud Fundamentering Medlem (ny)
Gunhild Hennum Norconsult Medlem (ny)
John Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Lars Narvestad Aas-Jakobsen Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem

Nye medlemmer foreslås av komitéen og godkjennes av styret i NGF. For å sikre best mulig flyt i komitéarbeidet er leder og sekretær fra samme firma/institusjon.

Aktiviteter siste år:

Pelekomitéen publiserte på nyåret et korrigendum for Peleveiledningen 2012 basert på

mottatte trykkfeil og mangler. Korrigendumet kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=14. Komitéen har dermed satt

strek for arbeidet med Peleveiledningen 2012, og setter nå fokus mot neste revisjon

I mai deltok 3 representanter fra komitéen på Påldagen 2015 i Göteborg.

Av standardiseringsarbeid har representanter fra pelekomiteen vært involvert i flere

arbeidsmøter for NS3420 og prosesskoden, samt deltatt i speilgruppe for revisjon Eurokode 7,

kapittel 7 Peler.

Det har vært avholdt to møter i komiteen i 2015. I tillegg til overnevnte punkter har komitéen

drevet med planlegging av Peledagen 2016. Arrangementet vil finne sted den 1. september i

Bjørvika, Oslo.

Komitéens medlemmer er aktive i det norske pele- og geoteknikkmiljøet. Det var spesielt hyggelig at Torbjørn Johansen og Frode Oset ble utnevnt til æresmedlemmer av NGF under Geoteknikkdagen 2015.

I tillegg var Andreas Andenæs en viktig bidragsyter under seminaret: «Dynamisk prøvning av peler (PDA) – Bæreevne og integritet med eksempel» hos Multiconsult. Andenæs er også pelekomitéens representant hos Geofuture II – Modul peler.

Kontakt pelekomitéen

Pelekomitéen har e-postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no

Det presiseres at peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon, men den er ment som en kanal der NGF-medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2012, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid. Revisjonarbeidet for ny peleveiledning starter høst 2016, og komitéen imøteser gjerne innspill i den anledning.

Oppdat. April 2016