Peleveiledningskomiteen

Den norske Pelekomité
Årsberetning 2019

Formål:
Komitéens formål er:

  • Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen av komitéen skal gjenspeile dette.
  • Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder
  • Bidra til standardiseringsarbeid
  • Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
  • Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
  • Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Kontaktinformasjon

Leder Torbjørn Johansen, Geovita (tjo@geovita.no)

Planer for 2020

I år 2020 skal komiteen jobbe med temaer relatert til peler som har dukket opp i arbeidet med Peleveiledningen 2019. I tillegg planlegges det Peledag i løpet av høsten 2020.

Sammensetning 2019:

Medlem Firma/instutisjon Funksjon
Arne Eigeland Vedal Leder
Annette Jahr Multiconsult Sekretær
Gunhild Hennum Norconsult Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Anders Oviller Kynningsrud Medlem
John-Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Torbjørn Johansen  Geovita Medlem
Frode Oset  Statens vegvesen Medlem
Lars Narvestad Aas-Jakobsen Medlem

I tillegg har Andreas Andenæs (tidligere Multiconsult, nå Christie & Opsahl) og Joachim Helgesen (Multiconuslt) vært med som henholdsvis sekretær i starten av året og som medlem i slutten av året.

Aktiviteter i 2019:

I 2019 har komiteen ferdigstilt Peleveiledningen i trykket format. Komiteen har i tillegg planlagt pelekurs på Gardermoen i samarbeid med kurskomiteen. Kurset ble avholdt i november og ble en suksess med 233 registrerte deltakere og en godt besøkt utstilling. Flere av komiteens medlemmer holdt også innlegg på kurset. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter i komiteen i forbindelse med de to aktivitetene over. Det har vært noen utskiftninger i løpet av året. Etter pelekurset i november overtok Torbjørn overtok som leder av komiteen, og Thomas Sandene (NGI) overtok etter Kjell Karlsrud som medlem.

Peleveiledningen har egen e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no

Det presiseres at Peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon eller kan brukes til bestilling av PV2019, men den er ment som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2019, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid.