Peleveiledningskomiteen

Den norske Pelekomité
Årsberetning 2018

Formål:
Pelekomitéen skal:

  • Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen av
    komitéen skal gjenspeile dette.
  • Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder
  • Bidra til standardiseringsarbeid
  • Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
  • Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
  • Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Sammensetning:

Pelekomitéens sammensetning har i 2018 vært som følger:

Medlem Firma/instutisjon Funksjon
Torbjørn Johansen Geovita as Leder
Annette Jahr Multiconsult Medlem/sekretær
Gunhild Hennum Norconsult Medlem
John Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Joakim Helgesen Aas-Jakobsen Medlem
Frode Oset  Vegdirektoratet Medlem
Arne Eigeland Vedal Medlem

Aktiviteter i 2018:

Året 2018 har vært preget av arbeidet med ny revisjon av peleveiledningen samt oppsetning av Peledagen 2018. Det har vært holdt et stort antall arbeidsmøter i sammenheng med revisjon av Peleveiledningen. Høringsutkast ble gitt ut til sommeren, men mye gode innspill. Over 700 kommentarer er vurdert og implementert. Fokus har vært å oppdatere og få en god standard på revisjonen. Det har også vært mye egeninnsats av medlemmene som er forfattere til de forskjellige kapitlene. Det viste seg for hardt å få den klar i 2018, men innspurt på revisjonen pågår nå. Og man sikter på å gi ut revisjon 2019 før sommerferien.

I tillegg ble det arrangert Peledag 2018. Denne ble holdt 30. August i Oslo sentrum. Dette ble en stor suksess og ble fulltegnet på kort tid. Ca 170 stilte, fra rødgivere, utførende, leverandører og byggherrer. Dagen fikk også denne gang meget gode tilbakemeldinger.

Av standardiseringsarbeid har representanter fra pelekomiteen vært involvert i flere arbeidsmøter for NS3420, samt deltatt i speilgruppe for revisjon Eurokode 7, kapittel 7 Peler. Komitéens medlemmer er aktive i det norske pele‐ og geoteknikkmiljøet. Flere av medlemmene har vært delaktige i NGF kurskomiteer og foredragsholdere i 2017 for kursene Geotekniske dimensjoneringsparametere og Geotekniske prosjekterings‐ og utførelsesstandarder.

Pelekomitéen har også en representant hos Geofuture II ‐ Modul peler gjennom at Andreas leder det arbeidet, og Torbjørn Johansen er styreleder for Geofuture som helhet.

Kontakt pelekomitéen

Pelekomitéen har e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no

Det presiseres at peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon, men den er ment som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill og kommentarer til Peleveiledningen 2012, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i sitt videre arbeid. Revisjonsarbeid med Peleveiledningen 2018 er i gang.