Peleveiledningskomiteen

Den norske Pelekomité
Årsberetning 2017

Formål:
Pelekomitéen skal:

  • Representere det norske fagmiljøet innenfor peling. Sammensetningen av
    komitéen skal gjenspeile dette.
  • Initiere forskning og utvikling på peler og nye fundamenteringsmetoder
  • Bidra til standardiseringsarbeid
  • Holde kontakt med pelemiljøer i andre land
  • Arrangere pelekurs i samarbeid med NGF
  • Utarbeide og utgi Peleveiledningen

Sammensetning:

Pelekomitéens sammensetning har i 2017 vært som følger:

Medlem Firma/instutisjon Funksjon
Arne Eigeland Multiconsult Leder
Anders Andenæs Multiconsult Sekretær (har vært i permisjon januar-august)
Terje Strømme Multiconsult Sekretær (vikar fra desember-september)
Anders Qviller Kynningsrud Fundamentering Medlem
Gunhild Hennum Veidekke Medlem
John Petter Holtmon Entreprenørservice Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Lars Narvestad Aas-Jakobsen Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem

 

Terje Strømme vil vikariere som sekretær i perioden januar til september. Andreas kom tilbake
i september, og har siden det fungert som sekretær.

 

Aktiviteter i 2017:

Året 2017 har vært preget av arbeidet med ny revisjon av peleveiledningen. Det har vært holdt
et stort antall arbeidsmøter i sammenheng med denne hvor fokus har vært å finne ut hva som
må oppdateres på bakgrunn av den utførte spørreundersøkelsen. Arbeidet er først og fremst en
revisjon, der målet er å oppdatere slik at den inneholder siste og beste praksis. Det er også et
mål at revisjon Peleveiledningen 2018 skal gi enda bedre føringer for hva som er standard‐peler,
siste og beste praksis for beregninger, samt inkludere siste nytt innen bore og rammeteknikk.
Peleveiledningen planlegges å komme ut på høring i Mai 2018, og utgis i løpet av høsten.

Av standardiseringsarbeid har representanter fra pelekomiteen vært involvert i flere
arbeidsmøter for NS3420, samt deltatt i speilgruppe for revisjon Eurokode 7,
kapittel 7 Peler.

Komitéens medlemmer er aktive i det norske pele‐ og geoteknikkmiljøet. Flere av medlemmene
har vært delaktige i NGF kurskomiteer og foredragsholdere i 2017 for kursene Geotekniske
dimensjoneringsparametere og Geotekniske prosjekterings‐ og utførelsesstandarder.

Pelekomitéen har også en representant hos Geofuture II ‐ Modul peler gjennom at Andreas
leder det arbeidet, og Torbjørn Johansen er styreleder for Geofuture som helhet.

Kontakt pelekomitéen

Pelekomitéen har e‐postadresse: peleveiledningen@multiconsult.no

Det presiseres at peleveiledningens postkasse ikke har noen supportfunksjon, men den er ment
som en kanal der NGF‐medlemmer kan sende inn trykkfeil, korreksjoner, evt. mangler, innspill
og kommentarer til Peleveiledningen 2012, samt ønske om emner som komitéen skal behandle i
sitt videre arbeid. Revisjonsarbeid med Peleveiledningen 2018 er i gang.