Frost i jord komiteen

Frost i jord komiteen, årsrapport for 2018

FiJ er en tverrfaglig undergruppe til Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og skal representere en bredt sammensatt gruppe aktører innen vitenskap og teknologi i kalde strøk.

Formål:

FiJs mandat er (sitat): søke å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter. Bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.

FiJ skal bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som” the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

Sammensetning:

Styret har siste år bestått av:

Leder: Elena Scibilia, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk Styremedlem: Kjersti Gisnås, NGI

Sekretær: Jostein Aksnes, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Frost i jord komitéens sammensetning er som følger:

 

Medlem

Firma/Institusjon

Funksjon

Gisle Haaland

Statoil

Medlem

Ketil Isaksen

Meterologisk institutt

Medlem

Rune Ødegaard

NTNU i Gjøvik

Medlem

Øystein Myhre

Vegdirektoratet

Medlem

Geir Berntsen

Statens vegvesen

Medlem

Anne-Lise Berggren

Geofrost

Medlem

Arne Instanes

Instanes AS

Medlem

Anne Gunn Rike

Standard Norge

Medlem

 

Even Øiseth

Rambøll

Medlem

Lars Mørk

Multiconsult

Medlem

Kjell Arne Skoglund

SVV

Medlem

Mari Bueide

Multiconsult

Medlem

 

 

Aktiviteter i 2018:

Det ble avholdt 8 styremøter 2018. Disse ble gjennomført som Skype-møte mellom Trondheim og Oslo.

Hovedsaker gjennom året har vært:

  • Frostsikringskurs 7.-8. februar 2018 på Hamar. Kurset hadde 72 deltakere og fikk gjennomgående positive tilbakemeldinger. Det var en egen kurskomite som hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av kurset og de gjorde en strålende
  • Drift av nettsida til komitéen, no
  • Planlegging og gjennomføring av Frostdagen 10. september 2018 hos NGI i

 

 

 

Program, Frostdagen 2018

kl. 9:30 – 10:00

Coffee and registration

Seasonal frost

kl. 10:00 – 10:10

Welcome

kl. 10:10 – 10:30

Yunsup Shin, NGI: Experimental study on the influence factors of frost heave soil

kl. 10.35 – 10.55

Benoit Loranger, NTNU: Frost heave tests and segregation potential of crushed rock material

kl. 11:00 – 11:20

Amin Zeinali, LTU Frost Action in Soils (Laboratory Investigations)

kl. 11:20 – 11:40

Coffee break

kl. 11:40 – 12:00

Jostein Aksnes, SVV: Endringer i krav til frostsikring av norske veger

kl. 12:05 – 12:25

Elena Scibilia, NTNU: Road and railway test sites in Røros: updates from two winters 2016/17 and 2017/18 (FROST project)

kl. 12:30 – 13:15

Lunch

Permafrost

kl. 13:15 – 13:35

Ketil Isaksen, MET: Permafrostovervåkning og klimaendringer på Svalbard

kl. 13:40 – 14:00

Graham Gilbert, PostDoc NGTS: NGTS Svalbard: Long-term geotechnical testing in frozen soils

 

kl. 14:05 – 14:25

Arne Instanes/Johanna L. Rongved, Instanes AS: Forventede klimaendringers langsiktige konsekvenser for bygging og forvaltning på Svalbard

kl. 14:30 – 14:45

Coffee break

kl. 14:45 – 15:05

Marte Sundby Nybo, Norconsult: En eksperimentell studie av ufrosset vanninnhold i frossen jord

kl. 15:10 – 15:30

Kristin Sæterdal Myhra, UiO: CryoWALL – Stability of frozen rock walls

kl. 15:35 – 15:50

Sum up + updates from IPA and EUCOP