Komite for geodynamikk og vibrasjoner

Årsberetning 2015

Sammensetning:

Komiteens/sekretariatets sammensetning er som følger:

Medlem Firma/institusjon Funksjon Valgt i perioden
Amir Kaynia NGI  Leder
Gudmund Eiksund NTNU Medlem
Jörgen Johansson NGI Medlem

Aktivitet i 2015 – Oppsummering

Aktivitet Beskrivelse Person
Standarder Revidering av vibrasjonsstandader for Standard Norge. Karin Norén Cosgriff, Christian Madshus
Vibrasjonsinduserte skred Utredning for NVE og NIFS av skred ved Nord-Statland, skred sannsynlig forårsaket av vibrasjoner fra vibrovals. Jørgen Johansson, Jean-Sebastien L’heureux
Forskning på bakkevibrasjoner fra vibrovals Samarbeid med doktorand fra Universitet i Laval. Jørgen Johansson, Jean-Sebastien L’heureux
Omgivningspåverkan Samarbeid med KTH innenfor spuntvibrasjoner, referensgrupp for en industridoktorand, og veiledning av en masterstudent Jørgen Johansson, Christian Madshus
Forskning innenfor fundamentdynamikk og effekt på oppførsel av offshore vindmøller   Jørgen Johansson, Christian Madshus
Geodynamikk og Jordskjelv kurs   NTNU/NGI/UW?

Videre planer

Aktivitet Fordel for NGF/Norge
Deltakelse ved konferense Nordic Ground Vibration day 2016, Oktober 27 i Stockholm, tema høyhastighetstog Utbytte av kunnskaper innenfor bakkevibrasjoner og syklisk belastning av jord.
Samarbeid med KTH innenfor bakkevibrasjoner grunnet spuntinstallasjon og vibrovals Vibrasjoner fra vibrovals har forårsaket skred i Norge. Det er behov for nye retningslinjer som dette samarbeidet bidrar til.

Oppdat. April 2016