Komite for geodynamikk og vibrasjoner

Komitee for Geodynamikk og Vibrasjoner

Sammensetning:

Komiteens/sekretariatets sammensetning er som følger:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon Valgt i perioden
Amir Kaynia NGI Leder  
Gudmund Eiksund NTNU Medlem  
Jörgen Johansson NGI Medlem  

 

 

Aktivitet i 2016

Aktivitet Fordel for NGF/Norge
Diskusjonsleder for Lic Thesis på KTH om ballastmaterial Kunnskapsoverføring fra Sverige til Norge
Samarbeid med KTH innenfor bakkevibrasjoner grunnet spuntinstallasjon Presentasjon om

jordskjelvdimensjonering av ESS på geoteknikkdagen

Vibrasjoner fra vibrovals har forårsaket skred i Norge. Det er behov for nye retningslinjer som dette samarbeidet bidrar til.

 

 

 

 

Videre planer

Aktivitet Fordel for NGF/Norge
Deltakelse i møte om Eurocode 8, Deler 1 og 5 for neste revisjon Dette er en viktig sak for geoteknikkmiljøet i Norge ifm. Eurocode 8 som ikke på en tilfredsstillende måte tar hensyn til grunnforhold i Norge.
Fortsatt samarbeid med KTH innenfor bakkevibrasjoner grunnet spuntinstallasjon og vibrovals Vibrasjoner fra vibrovals har forårsaket skred i Norge. Det er behov for nye retningslinjer som dette samarbeidet bidrar til.