Geosyntetkomiteen

NGF-Geosyntetkomite Årsberetning 2016

 

 

Formål:

Geosyntetkomiteen i NGF har som formål å høyne kjennskapen til geosynteter og hvordan disse benyttes i bygg og anlegg.

 

Sammensetning:

Det er enighet om å ha samme styre for Geosyntetkomiteen og IGS Norge. Komiteens sammensetning i 2016 er som følger:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Aina Anthi Statens vegvesen Leder
Per Kristian Hoel Brødrene Dahl Nestleder
Jan Vaslestad Statens vegvesen Medlem
Arnstein Watn WatnConsult AS Medlem
Terje Ottesen Geosyntia AS Medlem
Tebarek Ahmed Statens vegvesen Kasserer
Tseday Damtew Statens vegvesen Sekretær

 

Det er forutsatt en rullerende utskifting av medlemmer slik at leder og sekretær ikke avløses samtidig. Komiteen foreslår selv nye medlemmer til styret i NGF som skal godkjenne sammensetningen av komiteen.

 

Aktiviteter:

Det er avholdt 6 møter med styret for Geosyntetkomiteen og IGS Norge i 2016.

 

Europeisk standardisering

  • Geosyntetkomiteen fungerer som speilgruppe for arbeidet med europeisk standardisering av geosynteter (CEN TC 189, norske komitemedlemmer Per Kristian. Hoel og Arnstein Watn).
  • Standardisering av utførelse av konstruksjoner med armert jord (CEN TC 229, norsk komitemedlem Arnstein Watn).
  • Prosjektering av konstruksjoner med jordarmering (CEN TC 250/SC 7 EG 5 Reinforced soil, norsk komitemedlem Jan Vaslestad.)
  • Med i komite for Reinforced soil i IGS: Tseday Damtew og Arnstein Watn.
  • Med i NorGeoSpec-Technical Committee: Aina Anthi og Tseday Damtew.

 

 

Aktivitetsliste:

 

  • Arrangementkomitee for EPS 2018 Kypros: Roald Aabøe og Jan Vaslestad.

 

  • Undervisning om geosynteter på universitet og høyskoler i fag geoteknikk: NMBU i Ås, HiØ Høyskolen i Østfold, NTNU Gjøvik, NTNU Trondheim Elæring.

 

  • Undervisning om geosynteter for byggherrepersonell og prosjektledere i Statens vegvesen (Jan Vaslestad, Aina Anthi)

 

  • Jobbet med temadag og beskrivelsestekster og jordarmerte brulandkar for 2017.

 

  • Det var 41 medlemmer i IGS Norge/Geosyntetkomiteen pr 1.jan 2017.