Geosyntetkomiteen

NGF Geosyntetkomite – IGS-Norge Årsrapport 2018

Innledning

NGF geosyntetkomite og styret i IGS Norge har siden opprettelsen av IGS Norge hatt felles medlemmer. IGS Norge tilhører IGS International og medlemmer i IGS Norge blir automatisk medlemmer i IGS International og en andel av medlemskontigenten blir inbetalt til IGS sentral. IGS Norge og NGF geosyntetkomite har også felles budsjett og regnskap og har møter og andre arrangement felles.

Styret

Ved inngangen til 2018 bestod styret av:

Leder: Aina Anthi, Statens Vegvesen

Nestleder: Per K. Hoel, Brødr Dahl

Sekretær: Tseday Damtew, Statens Vegvesen

Kasserer: Tebarek Ahmed, Statens Vegvesen

Styremedlemmer:

Arnstein Watn, WatnConsult AS/NTNU

Jan Vaslestad, Statens Vegvesen

Henning Sørensen, Ahlsell Geopro

Terje Ottesen, Geosyntia

 

Ved årsmøtet 29/10 2018 ved NTNU i Trondheim ble det valgt nytt styre, det nye styret består av:

Leder: Arnstein Watn, WatnConsult AS/NTNU

Nestleder: Harald Ihler, Viacon AS

Sekretær/Kasserer: Per K. Hoel,

Styremedlemmer:

Tseday Damtew, AsplanViak

Henning Sørensen, Ahlsell Geopro

Martin Sandbakken, Feiring Bruk ( supplert i etterkant av styremøte)

 

 

Medlemmer

IGS-Norge har 40 betalende medlemmer. Det er igangsatt aktivitet for å verve flere medlemmer

Økonomi:

Foreningen/IGS Norge hadde pr 31/12 2018 kr 61 189,68 stående på konto i DNB.

Styremøter:

Styret har avholdt 4 styremøter i 2018, styremøtene er en kombinasjon av fysiske møter der noen deltar på video/SKYPE. I tillegg ble det avholdt årsmøte i Trondheim kombinert med et seminar og geosynteter. Det var 37 deltakere på årsmøte/seminar. På årsmøtet ble det holdt faglige foredrag og i tillegg var det inviterte gjester fra Finland, Sverige og Danmark.

 

Andre aktiviteter:

Foreningen/IGS Norge har en egen hjemmeside med informasjon om geosynteter og bruk av dem, geosyntetguiden. Denne siden har ikke vært oppdatert de siste årene og trenger en oppgradering.

Foreningen/IGS Norge bisto med arrangement av NorGeoSpec seminar i Stocholm, flere av medlemmene deltok på seminaret.

Foreningen/IGS Norge bidrar med kartlegging av erfaringer i forbindelse med det skandinaviske FoU- prosjektet «Geosynthetics for cold climate» (2018-2020)

Foreningen/IGS Norge er med i en diskusjon om utvidet samarbeid på geosynteter mellom Finland, Sverige, Norge og Danmark

Foreningen/IGS Norge hadde egen stand på geoteknikkdagen. Målsettingen var å informere om aktivitetene og verve medlemmer til IGS Norge.

 

Planer for 2019

  1. Verve medlemmer
  2. Utgi geosyntetnytt (2-3 nummer pr år)
  3. Oppdatere hjemmeside og geosyntetguiden (avhengig av finansiering)
  4. Bistå i arbeidet med kartlegging av erfaringer i nordisk FoU prosjekt på geosynteter (ROUGH- Geosynthetics for Cold Climate)
  5. Avholde seminar/kurs høsten 2019
  6. Fortsette diskusjon rundt nordisk samarbeid