Videreutdanningskomite

Årsberetning 2018

Formål:

Videreutdanningskomiteens formål er:

  • Foreslå, og initiere kurs i regi av NGF
  • Sette ned kurskomiteer
  • Administrere samarbeid med kursarrangør

Komiteens sammensetning:

Medlem Firma/institusjon
Kristian Aunaas Norconsult
Ole Tryggestad Multiconsult
Veslemøy Gardå Vegdirektoratet
Vidar Gjelsvik NGI

Aktiviteter i 2018:

Ellen Wensaas Lied har gått ut av komiteen og er erstattet av Ole Tryggestad

Kurs «Frostsikring i løsmasser» ble avholdt på Hamar 7-8 februar 2018

Deltatt i kurskomité for og avholdt kurs i forbindelse med utgivelsen av «Byggegropveilederen», 8-9 nov. 2018

Satt ned komité for temadag om grunnvann

Oppdatert 5-års kursplan

Det er avholdt ett møte i komiteen i 2018. Øvrig kommunikasjon har foregått på epost

Det planlegges p.t. for to kommende kurs/seminarer, temadag om grunnvann 6. juni 2019 og kurs i forbindelse med ny peleveiledning høsten 2019