Videreutdanningskomite

Årsberetning

Formål:

Videreutdanningskomiteen i NGF har som formål å initiere kurs i regi av NGF

Sammensetning:

Frode Oset har gått ut av komiteen og er erstattet med Ellen Lied. Komiteen består nå av:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon Valgt inn i  komiteen
Kristian Aunaas SVV Vegdirektoratet 2014
Vidar Gjelsvik NGI 2012
Ellen Lied Norconsult 2015

Aktiviteter:

  • Det er avholdt to møter
  • Det er satt ned en kurskomité for kurs i «parametertolkning med hovedvekt på CPTU». Kurset avholdes høst 2016 med bistand fra TFSK
  • Arrangert fellesbefaring til Bommestad – Sky prosjektet (Farrisbrua) og Skjeggestadbrua
  • Etablert avtale med Tekniske Foreningers servicekontor (TFSK) for gjennomføring av fremtidige kurs

Oppdat. April 2016