Videreutdanningskomite

Årsberetning 2016

Formål:

Videreutdanningskomiteen i NGF har som formål å initiere kurs i regi av NGF Sammensetning:

Komiteen utvides til 4 medlemmer. Veslemøy Gardå går inn som det fjerde medlemmet. Kristian Aunaas har skiftet arbeidsgiver fra SVV Vegdirektoratet til Norconsult, og Ellen Lied har skiftet arbeidsgiver fra Norconsult til NGI.

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon

 

Valgt inn i  komiteen
Kristian Aunaas Norconsult 2014
Vidar Gjelsvik NGI 2012
Ellen Lied NGI 2015
Veslemøy Gardå SVV Vegdirektoratet 2016

 

Aktiviteter:

  • Det er avholdt to møter
  • Det er satt ned en kurskomité for kurs i «Permanente støttekonstruksjoner». Kurset avholdes høst 2017 med bistand fra TFSK/MM/?
  • Arrangert to kurs: «Geotekniske dimensjoneringsparametere» høsten 2016 og «Geotekniske prosjekterings- og utførelsesstandarder» januar 2017.
  • Etablert kursplan for Norsk Geoteknisk Forening for kurs frem mot 2022.