Grunnundersøkelseskomite

Grunnundersøkelseskomite

Grunnundersøkelsekomiteen

Årsberetning 2016 Formål:

Grunnundersøkelseskomiteens formål er:

  • Overvåke utviklingen innen geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser nasjonalt og internasjonalt
  • Utvikle og revidere retningslinjer for feltundersøkelser (NGF Meldinger)
  • Arrangere møter og seminarer innen tema med relevans og interesse for medlemmene i NGF
  • Være en pådriver for kvalitets og utviklingsarbeid innenfor området
  • Fungere som speilgruppe i standardiseringssaker innen feltundersøkelser
  • Samarbeide med andre NGF komiteer i saker av felles interesse
  • NGF’s organ for Nordisk samarbeid innen feltundersøkelser Sammensetning:

Grunnundersøkelseskomiteens sammensetning i 2016 har vært som følger:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Rolf Sandven Multiconsult Leder (bortfall)
Magne Bonsaksen Norconsult Leder (ny)
Amund Augland Geovita Sekretær
Kristoffer Kåsin NGI Medlem
Knut Hagberg Statens vegvesen Medlem
Ole Vidar Kirkevollen Statens vegvesen Medlem
Maj Gøril Bæverfjord Sweco Medlem
Odd Einar Rundmo Rambøll Medlem (utgikk 2016)
Arild Handberg GeoSafe Medlem (utgikk 2016)
Anders Gylland Multiconsult Medlem (ny fra 2016)
Vidar Tøndervik Multiconsult Medlem (ny fra 2016)
Per Arne Wangen Rambøll Medlem (ny fra 2016)
Robert Handberg GeoSafe Medlem (ny fra 2016)

Aktiviteter i 2016:

Grunnundersøkelseskomiteen har i 2016 arbeidet med revisjon av Melding 6 Poretrykksmåling, Melding 9 Totalsondering og melding 4 Vingeboring. I tillegg har komiteen gjennomført kurs i Praktisk grunnboring. Kurset har til hensikt å være en praktisk gjennomgang av de mest benyttede boremetodene og gi praktisk opplæring i metodene. Kurset skal sammen med Grunnborerskolen kunne danne grunnlag som utdanningsopplegg for grunnborere i tråd med kravene til kommende sertifisering iht. NS8020. Kurset ble gjennomført i Drammen 13-15. september 2016. Det var ca. 60 deltagere på kurset, og ca. 50 på venteliste. Det vil bli gjennomført et tilsvarende kurs i 2017.

Komiteen samarbeider også med Standard Norges felt- og laboratoriekomite, og fungerer som speilgruppe i forbindelse med oppfølging av europeiske/internasjonale standarder, samt arbeidet med en ny norsk standard for krav til utførelse av geotekniske feltundersøkelser (NS8020).

Vår leder gjennom mange år, Rolf Sandven, gikk dessverre bort i 2016. Rolf er savnet i komiteen, blant kollegaer og venner. Magne Bonsaksen ble valgt til ny leder for Grunnundersøkelseskomiteen.

Oppdatert Juni 2017.