Eldres utvalg

Norsk Geoteknisk Forening

Eldres utvalg

 Årsberetning 2018

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Torgeir Haugen NGI Medlem

 

Formål

Arrangere møter i NGF-regi. Møtet skal skille seg ut fra de vanlige møtene, både med hensyn på tema og ramme.

Temaer, aktuelle innfallsvinkler

  • Trekke fram tidligere arbeider og erfaringer som er gått litt i glemmeboken og presentere disse med fokus på nye og kommende
  • Få presentert interessante foredrag som er holdt internasjonalt
  • Ta opp kontroversielle temaer – gjør vi ting riktig?

Ramme

Holdes på NGI. Starter med mat og drikke, deretter faglig møte på ca. 2 timer. Møtetidspunkt er etter arbeidstid, ettermiddag/tidlig kveld.

Hyppighet og tidspunkt

Arrangerer ett møte i året. Fortrinnsvis i februar/mars.

Aktivitet i 2018

  • Arrangert medlemsmøte med tema: Instrumentering – et nyttig verktøy for geoteknikere. Eksempler på bruk av instrumentering og dets betydning for forskning og utvikling av norsk geoteknikk gjennom 60 år.
  • Medlemsmøte ble gjennomført 13. februar 2018, med ca 70       deltakere. Se program nedenfor.
  • Videre er det gjennomført seks utvalgsmøter i løpet av året med forberedelser og oppsummering for medlemsmøtet i februar 2018, og planlegging av medlemsmøte i mars

Program for medlemsmøte 13. februar 2018:

Tidspunkt Tema v/
18.00-

 

18.20

Innledning

 

Hvordan måles ulike parametere

Kjell Karlsrud

 

Per Sparrevik

18.20-

 

18.50

Instrumentering fram til ca 1990.

 

Formål; hva betydde instrumenteringen for oppnådd resultat – illustrert med essensen fra utvalgte prosjekteksempler

Elmo DiBiagio
18.50-

 

19.20

Instrumentering etter 1990. Hva gir det – hvor står vi? Illustrert med essensen fra utvalgte prosjekter Per Sparrevik
19.20-

 

19.45

Pause  
19.45-

 

20.05

Hvordan instrumenterer vi som rådgivere; før og nå.

 

-Hvordan få målinger som er til å stole på?

-Hvordan forstå målingene?

-Hva gjøres i Barcode?

-Bruk av fjernavlesning?

Arne Tveit Eigeland
20.05-

 

20.20

Noen erfaringer med instrumentering av dyp byggegrop Torgeir Haugen
20.20-

 

20.35

Hvordan kan vi gjøre dette med framtidsrettet teknologi?

 

Apell til slutt med henvisning til Eurokode 7.

Torbjørn Johansen