Eldres utvalg

Norsk Geoteknisk Forening

Eldres utvalg

Årsberetning 2019

Formål

Arrangere møter i NGF-regi. Møtet skal skille seg ut fra de vanlige møtene, både med hensyn på tema og ramme.

Temaer, aktuelle innfallsvinkler

  • Trekke fram tidligere arbeider og erfaringer som er gått litt i glemmeboken og presentere disse med fokus på nye og kommende
  • Få presentert interessante foredrag som er holdt internasjonalt
  • Ta opp kontroversielle temaer – gjør vi ting riktig?

Ramme

Holdes på NGI. Starter med mat og drikke, deretter faglig møte på ca. 2 timer. Møtetidspunkt er etter arbeidstid, ettermiddag/tidlig kveld.

Hyppighet og tidspunkt

Arrangerer ett møte i året. Fortrinnsvis i februar/mars.

Kontaktinformasjon

frode.oset@vegvesen.no

Planer for 2020

Arrangere medlemsmøte 25. februar.

Tittel: Spesielle geotekniske prosjekter – hvordan havnet vi på den løsningen?

Planlegging av medlemsmøte i 2021.

Årsberetning for 2019

Sammensetning i 2019:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
    Leder
    Sekretær
Arne Schram Simonsen Multiconsult Medlem
Frode Oset Vegdirektoratet Medlem
Kjell Karlsrud NGI Medlem
Torbjørn Johansen Geovita Medlem
Torgeir Haugen NGI Medlem

 

Aktiviteter i 2019

Arrangert medlemsmøte 7. mars 2019, med tittel «Hva har vi lært – og kanskje siden glemt?», med 119 deltakere. 

Program:

Tidspunkt Tema/tittel ved
17.00-18.00 Servering, NGIs kantine  
18.00-18.10 Intro og møteledelse  Arne Schram Simonsen
18.10-18.40 30 år med E18 gjennom Oslo – ville vi valgt samme løsning en gang til? Torbjørn Johansen og Torgeir Haugen
18.40-19.00  Hva kan vi lære av ting som går galt? Kjell Karlsrud
19.00-19.20  Grunnbrudd i dokka på Åndalsnes Jan Roti
19.20-19.40  Pause  
19.40-19.50  Farseggen; 5 sammenfallende avvik.. Torgeir Haugen
19.50-20-00 The bump at the end of the bridge Frode Oset
20.00-20.20 Byggegroper med ulike utfordringer Per Stenhamar
20.20-20.30 Råd på vei hjem.. Kjell Karlsrud

Videre er det gjennomført seks utvalgsmøter i løpet av året med forberedelser og oppsummering for medlemsmøtet i mars 2019, og planlegging av medlemsmøte i februar 2020.