Byggegropveiledningen

Byggegropveiledningen

Formål:

Byggegropveiledningen utarbeides av en arbeidsgruppe. Formålet med arbeidet er å:

  • Utarbeide og utgi Byggegropveiledningen i løpet av 2016
  • Arrangere kurs i veiledningens innhold i samarbeid med NGF på sikt

Sammensetning:

Arbeidsgruppen er åpen for de som ønsker å bidra. For øyeblikket er består gruppen av følgende deltakere:

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Gunvor Baardvik NGI Leder
Carsten Hauser NGI Sekretær
Torgeir Haugen NCC Construction AS Medlem
Vidar Ellefsen Golder Associates AS Medlem
Jørgen Johannesen Norconsult Medlem
Guro Brendbekken Multiconsult Medlem
Astri Eggen Veidekke ASA Medlem
Klara Då Jernbaneverket Medlem
Anders Eknes Jernbaneverket Medlem
Veslemøy Gardå Statens vegvesen Medlem

Det er også kommet inn bidrag til delkapitler fra flere firma og enkeltpersoner. Noe i samspill med arbeidsgruppas medlemmer og noe som selvstendig tekst.

Aktiviteter:

Arbeidsgruppen har fra juni 2015 hatt 8 møter i 2015 og alle deltakere har utarbeidet materiale som innarbeides i Byggegropveiledningen. Det er tatt utgangspunkt i at veiledningen skal på høring våren 2016.

Arbeidsgruppen har sendt ut en pressemelding om at arbeidet er i gang. Vi har hatt kontakt med Arbeidstilsynet, MEF, NGU, Oslo kommunes Plan- og Bygningsetat for å sikre oss disse partenes kommentarer og innspill i prosessen.

Flere av arbeidsgruppens medlemmer deltar også i standardiseringsarbeidet, og sørger for en koordinering mot dette.

Kontakt:

Byggegropveiledningen kan nås på følgende e-postadresse: Byggegropveiledningen@ngi.no og ved å kontakte Gunvor Baardvik, NGI på telefon 97124434.

Oppdat. April 2016