Byggegropveiledningen

Byggegropveiledningen 2017

Formål:

Byggegropveiledningen utarbeides av en arbeidsgruppe. Formålet med arbeidet er å:

  • Utarbeide og utgi Byggegropveiledningen
  • Være en pådriver for å etablere en plattform for bransjen slik at skader og uforutsette kostnader kan reduseres i forbindelse med byggegroper
  • Arrangere kurs i veiledningens innhold i samarbeid med NGF

Sammensetning:

Arbeidsgruppen er åpen for de som ønsker å bidra, og svært mange har i året som har gått levert deldokumenter og bistått med høring og intern kvalitetssikring. NGF dekker sekretærfunksjonen, mens det øvrige arbeidet dekkes av medlemmenes firma og/eller egen tid. I 2017 besto gruppen av følgende deltakere:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Gunvor Baardvik NGI Leder
Tone Smaavik NGI Sekretær
Carsten Hauser NGI Medlem
Torgeir Haugen NCC Construction AS Medlem
Vidar Ellefsen Golder Associates AS Medlem
Kristian Aunaas Norconsult Medlem
Jørgen Johannesen Løvlien Georåd Medlem
Guro Brendbekken Multiconsult Medlem
Sigbjørn Rønning NGI Medlem
Astri Eggen Veidekke ASA Medlem
Klara Då Bane NOR Medlem
Anders Eknes Bane NOR Medlem
Veslemøy Gardå Statens vegvesen Medlem
Stian Kalstad Løvlien Georåd, fra desember Medlem

Det er også kommet inn bidrag og kommentarer til delkapitler fra flere firma og enkeltpersoner i 2017, og det legges ned mye arbeid i å ferdigstille veilederen.

Aktiviteter:

Arbeidsgruppen har i 2017 hatt 7 møter og et særmøte om HMS med Veidekke, og alle deltakere har utarbeidet materiale som innarbeides i Byggegropveiledningen. Det har vært et omfattende arbeid og planen nå er at veiledningen skal på høring forsommeren 2018 og at det kan avholdes kurs høsten 2018.

Flere av arbeidsgruppens medlemmer deltar i standardiseringsarbeidet, og sørger for en koordinering mot dette.

Kontakt: 

Byggegropveiledningen kan nås på følgende e-postadresse: Byggegropveiledningen@ngi.no og ved å kontakte Gunvor Baardvik, NGI på telefon 97124434.