Byggegropveiledningen

Byggegropveiledningen 2016

Formål:

Byggegropveiledningen utarbeides av en arbeidsgruppe. Formålet med arbeidet er å:

  • Utarbeide og utgi Byggegropveiledningen
  • Arrangere kurs i veiledningens innhold i samarbeid med NGF på sikt

Sammensetning:

Arbeidsgruppen er åpen for de som ønsker å bidra, og svært mange har levert deldokumenter og bistått med kvalitetssikring. NGF dekker sekretærfunksjonen, mens det øvrige arbeidet dekkes av medlemmenes firma og/eller egen tid. I 2016 besto gruppen av følgende deltakere:

 

Medlem Firma/institusjon Funksjon
Gunvor Baardvik NGI Leder
Carsten Hauser NGI Sekretær
Torgeir Haugen NCC Construction AS Medlem
Vidar Ellefsen Golder Associates AS Medlem
Jørgen Johannesen Norconsult Medlem
Guro Brendbekken Multiconsult Medlem
Sigbjørn Rønning Multiconsult Medlem
Astri Eggen Veidekke ASA Medlem
Klara Då Jernbaneverket Medlem
Anders Eknes Jernbaneverket Medlem
Veslemøy Gardå Statens vegvesen Medlem
Jessica Ka Yi Chiu NGI Medlem

Det er også kommet inn bidrag til delkapitler fra flere firma og enkeltpersoner. Noe i samspill med arbeidsgruppas medlemmer og noe som selvstendig tekst.

Aktiviteter:

Arbeidsgruppen har i 2016 hatt 4 møter, og alle deltakere har utarbeidet materiale som innarbeides i Byggegropveiledningen. Det har vært et omfattende arbeid og planen nå er at veiledningen skal på høring forsommeren 2017.

Vi har også presentert planene for dokumentet for Arbeidstilsynet i et seminar med tema byggegroper og HMS (1. juni 2016). Det har også vært en gjennomgang av delkapitler med Riksantikvaren for å sikre oss at teksten om kulturminner blir faglig korrekt også fra deres side. Flere av arbeidsgruppens medlemmer deltar også i standardiseringsarbeidet, og sørger for en koordinering mot dette.

Kontakt: 

Byggegropveiledningen kan nås på følgende e-postadresse: Byggegropveiledningen@ngi.no og ved å kontakte Gunvor Baardvik, NGI på telefon 97124434.