NGF Stipend

NGF stipend rapporter for nedlasting.

Tittel rapport Oppdragsgiver Utarbeidet av Årstall

SP8-GEODIP –

Korrelasjon mellom skjærbølgehastighet og geotekniske  parametere i norske leirer /

Correlation between shear wave velocity and geotechnical parameters in Norwegian clay

Filer:

Sammendrag/abstract

Rapport (Norsk)

Rapport (English)

NGI Jean-Sebastien L’Heureux 2015

Saltdiffusjon som grunnforsterking
i kvikkleire

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire

Filer:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_33.pdf

Norges vassdrags‐ og energidirektorat i et samarbeid med NGI, Statens vegvesen og
Jernbaneverket
Tonje Eide Helle 2010