Medlemsmøter

Her kan dere laste ned foredrag fra avholdte medlemsmøter.

År Tema Dato
2021 Yngres dag 19.11.2021
2019 NGFs fagdag Grunnvannsproblematikk 6.6.2019
  Når telen går 2019 21.3.2019
2017 Når telen går 2017 23.3.2017
2016 NGF – Praktisk grunnboring 13-15.9.2016
  Når telen går 2016 7.4.2016
2015 Yngres Dag 2015 7.5.2015
  Når telen går 2015 19.5.2015
2014 NGF Seminar om prøvetaking og laboratorieresultater 20-22.5.2014
  De Yngres Dag 2014 15.5.2014
  NGF Vårseminar – «Når telen går» 26.3.2014
2013 NGF Seminar: Geophysical methods in Geotechnical investigations 15.10.2013
2012 De Yngres Dag 2012 24.5.2012
2011 CPTU Seminar 24-25.5.2011
  NGF Komitemøte 9.5.2011
2010 NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingeboring 24-25.8.2010
  Peling på Valhall – Kollaps og reperasjonsarbeider 15.2.2010