Medlemsmøter

Her kan dere laste ned foredrag fra avholdte medlemsmøter.

År Tema Dato
2019 NGFs fagdag Grunnvannsproblematikk 06.06.2019
2017 Når telen går 2017 23.03.2017
2016 NGF – Praktisk grunnboring 13-15.9.2016
  Når telen går 2016 7.4.2016
2015 Yngres Dag 2015 7.5.2015
  Når telen går 2015 19.5.2015
2014 NGF Seminar om prøvetaking og laboratorieresultater 20-22.5.2014
  De Yngres Dag 2014 15.5.2014
  NGF Vårseminar – «Når telen går» 26.3.2014
2013 NGF Seminar: Geophysical methods in Geotechnical investigations 15.10.2013
2012 De Yngres Dag 2012 24.5.2012
2011 CPTU Seminar 24-25.5.2011
  NGF Komitemøte 9.5.2011
2010 NGF seminar om bruk og misbruk av CPTU og vingeboring 24-25.8.2010
  Peling på Valhall – Kollaps og reperasjonsarbeider 15.2.2010
2009 Geosyntetseminaret (Oppdateringer pågår) 12.10.2009
  Geoteknisk fagdag (Oppdateringer pågår) 18.3.2009
2004 Temadag om permanent spunt (Oppdateringer pågår) 20.10.2004