NGF Vårseminar – «Når telen går» – 2014

NGF avholdt den 26.mars vårseminaret «Når telen går!» hos Statsens vegvesen i Bjørvika. Foredrag fra seminaret legges løpende ut på websiden. Følg med under.

1.Uavhengig kontroll – erfaringer av Leif Olav Bogen, Multiconsult

2.Uavhengig kontroll på byggeplass av Josefin Persson, Statens vegvesen

3.NGF sine sjekklister og Standarder – siste nytt Astri Eggen, NGI

4.Uavhengig kontroll – synspunkter fra RIF

5.NGF sjekklistene; bare frustrasjon eller et nyttig «verktøy»? Lars Mørk, Multiconsult og Astri Eggen, NGI