Stabilitetsseminar flyttet til 24. og 25. mars 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen

 

VELKOMMEN TIL NGF-SEMINAR, som er flyttet til 24. og 25. mars 2022 på QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN

«STABILITETSANALYSER AV SKRÅNINGER, SKJÆRINGER OG FYLLINGER» 
Norsk Geoteknisk Forening inviterer til et høyst aktuelt seminar om Stabilitetsanalyser av skråninger, skjæringer og fyllinger.

Seminaret er rettet mot rådgivere, entreprenører og byggherrer og tar sikte på en full gjennomgang av prosessen rundt stabilitetsanalyser. Dette innebærer en gjennomgang av gjeldende regelverk, kvartærgeologi, grunnundersøkelser, fasthetsparametere og beregningsmetoder.

Seminaret omfatter også en gjennomgang av seneste versjonen av NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» med kvikkleirekartlegging, arealplanlegging, sikkerhetsprinsipper, soneutredning og strandsoneproblematikk.

I tillegg omfatter seminaret stabiliserende tiltak som for eksempel topografiske endringer, erosjonssikring og grunnforsterkning inkludert anleggsoppfølging.

Det vil bli presentert flere prosjekteksempler i løpet av de to dagene.

Program og mer informasjon HER.

MELD DEG PÅ HER

 

Velkommen og med hilsen fra programkomiteen!

Veslemøy Gardå, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Sølve Hov, NGI
Stein Are Strand, AFRY
Marit Isachsen, Multiconsult
Kristine Ekseth, Norconsult