NGF Eldres utvalg – Medlemsmøte 25. februar 2020

 

Spesielle geotekniske prosjekter – hvordan havnet vi på den løsningen?

I etterkant av den tragiske ulykken på Sjursøya i 2010 ble det reist spørsmål om hvordan man kan stoppe et løpsk togsett. Torbjørn Johansen og Kjell Karlsrud forteller om utfordringen og hvordan man fant en løsning.

     

Ved utbygging av dobbeltspor forbi kirkegården på Eidsvoll ble det behov for å sikre stabilitet av graveskråning med jetpeler. Thomas Sandene gir oss historien om hvordan man havnet på den løsningen.

Påhengslaster er en utfordring i mange prosjekter med pelefundamentering. Kjell Karlsrud gir oss en gjennomgang av hvordan man har sortert lastbildet for Kattegatkaia i Drammen.

 

     

 

Byggegrop for Norges bank ble utført med bruk av slissevegger. Lars Mørk beskriver bakgrunnen for valget. Ser vi en renessanse for slissevegger i kommende prosjekter?

Byggegropa for E6 ved Møllenberg i Trondheim ble sikret med boret rørspunt. Torgeir Haugen beskriver vurderingene som lå til grunn for valget.

     

Sikringstiltak for skjæringer ved rv 13 ved Deildo var utfordrende på grunn av bratt terreng og varierende grunnforhold. Runar Tyssebotn beskriver løsningsvalget.

Foredragene holdes på NGI i Oslo, men overføres også til Trondheim, Molde og Bergen. Ønsker du å delta et annet sted enn Oslo, vennligst spesifiser i påmeldingen.

 

Møtet starter med servering (tapas og drikke) på NGI kl. 1700. Foredragene avsluttes ca. kl. 2030 med etterfølgende diskusjon. Påmelding til NGF: Christine Øien på coi@ngi.no (pga. matservering) innen 18. februar. Oppgi ev. allergier.