Workshop – FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) 12.9.2019


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Invitasjon til Workshop- FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)»

Saltet kaliumklorid kan benyttes til  å sikre kvikkleireområder slik at store terrenginngrep unngås. Metoden vil bidra til at landskapstyper (ravinelandskap), miljøverdier og kulturminner ivaretas i områder som trenger skredsikrin g. FoU-prosjekt et «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)» inviterer til workshop for å få innspill fra bransjen på hvordan vi kan få til en skånsom og kostnadseffektiv installasjonsmetode for saltbrønner i kvikkleireskråninger. I SAK er ulike installasjonsprosedyrer prøvd ut. Beregninger av kost-/nytte og klimagassutslipp knyttet til de ulike prosedyrene er utført. Selv om de utprøvde prosedyrene er skånsom me, og klimagassutslippene er betraktelig lavere enn ved å bruke f.eks. kalk-/ sementpeler , så er kostnadene svært høye. Vi inviterer  derfor  bransjen til  å hjelpe  oss å utvikle metoden videre for å få  til  en kostnadseffektiv og skånsom  installasjonsmetode slik  at kaliumklorid-brønner kan benyttes som sikringstiltak i kvikkleireområder i fremtiden. Vi ønsker også  innspill i forhold til hvordan ulike miljøkonsekvenser bør vektlegges i en kost/nytte-vurdering av bruk av saltbrønner i forhold til konvensjonelle sikringsmetoder.

Workshopen live-streames og link oversendes påmeldte delt aker e. Rapporter for Arbeidspakke 1 «Installasjonsmetoder» og Arbeidspakke 2 «Kost-/ nytte og miljø» legges ut HER i slutten av august . Vi oppfordrer live-stream deltakere til å sende inn innspill til arbeidet og diskusjonen enten i forkant eller etterkant av møtet til Tonje Eide Helle på e-post tonje.he lle@multiconsult.no.

Dato: 12. september 2019

Sted: Live-Stream – Link oversendes påmeldte

Påmelding: atle .horn@stjordal .kommune .no

Meld fra innen torsdag 8. august om du ønsker å delta.