Skredforedrag med Kjetil Brattlien, 23.1.2018


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Til NGFs medlemmer,

 

NGF inviterer våre medlemmer til skredkurs med Kjetil Brattlien den 23.1.2018. Program for arrangementet:

16:30                     Enkel bevertning

17:30                     Foredrag med pauser

Ca. 20:30             Arrangementet er ferdig

 

Mere informasjon om både Kjetil og foredraget ligger i den vedlagte filen.

 

Arrangementet er ellers gratis og sted for selve foredraget er hos NGI i Oslo (Sognsveien 72). I tillegg vil vi denne gang vise foredraget på Lync rundt i landet. Dessverre vil dette kun omfatte lyd og bilde av presentasjonen, det er ikke video-overføring.

 

Siden det sosiale aspektet ved våre arrangementer er en viktig del, Lync-visningene til å bli løst ved at vi har enkelte ansvarlige rundt om i ulike byer som stiller med møtelokaler og som vi kobler oss opp mot. Vi kommer kun til å ha en oppkobling mot hver by, og dessverre ingen oppkobling mot andre steder i Oslo-området. Så langt er det fastsatt at det blir oppkobling mot:

  • NGI sine lokaler i Trondheim
  • Norconsult sine lokaler i Molde
  • Multiconsult sine lokaler i Tromsø

Er det andre byer som også ønsker å ha et arrangement rundt dette ønsker vi tilbakemelding fra dere, der dere også sier hvilke lokaler dette blir i og hvem som er vår kontaktkontaktperson hos dere. Er det flere som melder seg i en by får vi koordinere dette.

 

På grunn av servering ønsker vi påmelding til ngf@ngi.no, hvor dere også informerer hvilken by dere ønsker å delta på dette i. Taket på antall deltakere er 100 i Oslo, 20 i Molde, 20 i Trondheim og 15 (?) i Tromsø. Eventuelle andre byer får vi komme tilbake til.

 

Vi ser elles at dette kan bli populært for andre enn NGFs medlemmer, men på grunn av plass i de ulike lokalene må vi begrense dette arrangementet til kun NGFs medlemmer.

Annonsering skredulykker kan unngås (.docx)

Mvh

 

Styret i NGF