NGF medlemsmøte: Når telen går (27.03.2019)


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Program som PDF

NGF medlemsmøte: Når telen går
Dato: 27.03.2019
Hos: Sweco på Vækerø (Drammensveien 260)

Program:
12:00 – 12:40 Enkel servering
12:40 – 12:50 Velkommen
12:50 – 13:10 CPTU correlations for Norwegian clays: an update, v/Priscilla Paniagua López, NGI
13:10 – 13:30 Effekt av lagringstid på kvikkleireprøver, v/Helene Alexandra Amundsen, Sweco
Norge AS
13.30 – 13.50 A modified modal earthquake analysis of caisson foundations, v/ Erik Sørlie,
Multiconsult
13:50 – 14:50 Pause og generalforsamling
14:50 – 15:10 Byggegropssikring og fundamentering
for ny Frogner ishall, v/Sébastien Rességuier, Rambøll
15.10 – 15:30 IC Drammen, v/Norconsult
15:30 – 16.00 Revisjon av NVEs kvikkleireveileder,
Skred i strandsonen – hvordan kan vi unngå dem i fremtiden?
v/ Toril Wiig og Stein-Are Strand, NVE
15:50 – 16:10 Spørsmål og avslutning

Påmelding: Christine Øien på coi@ngi.no
innen 21. mars