«Når telen går» og generalforsamlingen holdes 25. april 2018 hos COWI


Arrangementdetaljer


 

Til NGFs medlemmer!

 

 

Velkommen til Når telen går 2018. I år holdes møtet hos COWI. Alle oppfordres til å bruke offentlig kommunikasjon.

 

Program for «Når telen går 2018» (.docx)

 

Papirer ifm generalforsamlingen vil bli sendt ut om noen dager.

 

 

Med vennlig hilsen
for Norsk Geoteknisk Forening
Geraldine Sørum

Sekretær