Grunnfrysingsseminar i Trondheim, torsdag 25. april 2019


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Vi ønsker deg og kollegaer i din organisasjon velkommen til seminar i Trondheim, torsdag 25. april, med følgende tema:

 

  • Geofrost Coring – Uforstyrret prøvetaking i grove løsmasser med befaring
  • Grunnfrysing – Vanntetting og stabilisering

Geofrost Coring er en metode for å få uforstyrrede prøver i friksjonsmasser og grove blandingsmasser som tradisjonelt har vært problematisk å få til. Geofrost har allerede utført slik prøvetaking for NVE og skal i gang med prøvetaking for Norwegian Geotechnical Test Sites (NGTS) på Øysand, som det vil bli befaring til.

 

Grunnfrysingsdelen tar for seg anvendelse, dimensjonering, miljøaspekter og kostnader. Geofrost utfører for tiden grunnfrysing for Statsbygg ved Svalbard Globale Frøhvelv.

 

Se vedlagt invitasjon. Vel møtt!

Invitasjon seminar 25. april