Grunnborerskolen 2019


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Grunnborerskolen 2019

 

PÅMELDING HER


Radisson Blu Oslo Airport, mandag 4. – torsdag 7. mars 2019

MÅLGRUPPE: grunnborere innenfor geotekniske grunnundersøkelse

BREDDE: kurset dekker nødvendige faglige tema for grunnborere innenfor fagfeltet geoteknikk.

KURSBESKRIVELSE: kurset er et grunnleggende kurs der det ikke stilles krav til tidligere utdanning. Tidligere erfaring fra grunnboring er fordelaktig. Foredragene deles opp etter tema som er relevante ved grunnboring, og foredragsholdere kommer fra flere foretak innenfor fagfeltet. Kurset gir tilstrekkelig kunnskap for å kunne bestå eksamen for den kommende sertifiseringsordningen for kvalifiserte operatører etter NS8020. Selv om dette kurset er rettet mot grunnborere innenfor geotekniske grunnundersøkelser, vil f.eks. tilretteleggere og ev. bestillere også kunne dra nytte av innholdet.


NGF GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN 2019

Magne Bonsaksen
ERA Geo
magne@era-geo.no

Per Arne Wangen
Rambøll
per.arne.wangen@ramboll.no

Sigurdur Már Valsson
Statens vegvesen Vegdirektoratet
sigurdur.mar.valsson@vegvesen.no

Ole Kirkevollen
Statens vegvesen Vegdirektoratet
ole.kirkevollen@vegvesen.no