9. – 10. november 2017 Kurs i «Permanente støttekonstruksjoner», Thon Hotel Oslo Airport, Gardemoen.


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

9.– 10. november 2017  Kurs i «Permanente støttekonstruksjoner», Thon Hotel Oslo Airport, Gardemoen.

 


I dagens marked hvor en stadig oftere trenger å utnytte arealbruken bedre, da særlig i tettbebygde strøk, er det et økende behov for å bruke permanente støttekonstruksjoner.

Hensikten med kurset er å gi et innblikk i de ulike alternativene som er tilgjengelige i dagens marked, samt tips og triks ved prosjektering og utførelse av noen av de mest brukte løsningene. Det vil blant annet bli fokusert på regelverk, valg av metode, prosjektering, arbeidsbeskrivelser og utførelse av ulike typer permanente støttekonstruksjoner.

Kurset vil bli delt inn i to hovedtemaer- gravitasjonskonstruksjoner og avstivede/forankrede konstruksjoner- med fokus på hva som er særegent og viktig å ta hensyn til for de ulike konstruksjonene.

Kurset er aktuelt for alle involverte i byggeprosessen av permanente støttekonstruksjoner – geoteknikere, bygningsingeniører, byggherrer, entreprenører og leverandører.

Sentrale aktører i bransjen vil ha utstilling hvor en vil få tilgang på informasjon/erfaringer med de ulike produktene som finnes på markedet i dag.

Deltakere kan lese mer her og nå melde seg på her.