Til NGFs medlemmer,   NGF inviterer våre medlemmer til skredkurs med Kjetil Brattlien den 23.1.2018. Program for arrangementet: 16:30                     Enkel bevertning 17:30                     Foredrag med pauser Ca. 20:30             Arrangementet er ferdig   Mere informasjon om både Kjetil og foredraget ligger i den vedlagte filen.   Arrangementet er ellers gratis og sted for selve foredraget er hos […]

Dagens klima er i sterk endring samtidig som byggevirksomheten og kravet til frostsikre veier, baner, ledningsanlegg og bygningskonstruksjoner er høyere enn noen gang tidligere i landets historie. Hensikten med kurset er å gi innblikk i oppdatert grunnlag fra klimadata, fullskalaforsøk og erfaringer fra utførte anlegg i senere år, samt gjeldene krav til frostdimensjonering i PBL […]