Til NGFs medlemmer!     Velkommen til Når telen går 2018. I år holdes møtet hos COWI. Alle oppfordres til å bruke offentlig kommunikasjon.   Program for «Når telen går 2018» (.docx)   Papirer ifm generalforsamlingen vil bli sendt ut om noen dager.     Med vennlig hilsen for Norsk Geoteknisk Forening Geraldine Sørum […]

Norconsult skal være vertskap for en Plaxis workshop den 2. mai.   Jeg mener å huske at NGF tidligere har distribuert denne type informasjon ut til medlemsmassen, og lurer på om dette fortsatt er en farbar vei for å spre informasjon om kurset.   Kontaktperson hos oss er Sammy Ziedoy (sammy.andre.ziedoy@norconsult.com)   Program, informasjon om […]

Yngres Dag 2018 Til NGFs medlemmer.     Vedlagt følger invitasjon til Yngres Dag 2018.   Tid: Tirsdag 8. mai 2018, kl. 12:30 – 17:00 med påfølgende middag. Sted: Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika.   Påmelding sendes på epost til Kari Lien Johnsen (kelj@multiconsult.no) innen fredag 20. april.   Se invitasjon for mer informasjon og […]